Info

Den planlagte generalforsamling tirsdag den 14. april 2020 er aflyst. Ny dato kommer senere.

Vandets hårdhedsgrad er 10,7 dH (medium).

Måleren aflæses automatisk hvert år pr. 31.12

Vandværket udsender opkrævninger 2 gange om året i marts og september. 

 

 

 

 

Kontakter

Kontortid: torsdag kl. 14 - 17      

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning:
Forretningsfører Jette Pedersen
Tlf.: 86688481, E-mail: 
jpvand@bknet.dk  

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:
Driftsleder Flemming Tind 
Tlf.: 20121249, E-mail:
 vand140@icloud.com